Saturday, August 27, 2011

LM Nguyễn Văn Khải - Việt Cộng Tiếp Tay Với Trung Cộng Xâm Lấn VNVanHoaNBLV phỏng vấn Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải cựu Phát Ngôn Viên của Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội nhân dịp Linh Mục Khải tới Orange County, Nam California Hoa Kỳ. Linh Mục Khải hiện đang là du học sinh tại Rome, Italy.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 26 tháng 8 năm 2011 tại trụ sở của Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân thuộc thành phố Westminster, Nam California Hoa Kỳ.

Thực hiện video clip http://noigio.blogspot.com

No comments:

Post a Comment